(foto David Dickson)

fredag 17 augusti 2012

Öländska berget bevarar en biologisk explosion

Alunberget går i dagen i Södra Möckleby
Foto: DD
När jag ser avlagringarna i alunberget, föreställer jag mig den kambriska tiden. Kambrium för 500 miljoner år sedan. Under en tidsrymd av 30 miljoner år singlade växtdelar, döda plankton och kräftdjur till botten av det kambriska havet. Det blev till Öland.

Det var en biologisk explosion, som skapade Öland. Nya arter såg dagens ljus. De första ryggradsdjuren kom till. En artrikedom och individrikedom - liv och död i ofattbar mängd - gjorde det möjligt att det ständigt pågående regnet av dött och döende liv kunde bli till dessa berg och denna ö.


Den stora orstenen i Geologiska Trädgården i Degerhamn
Foto DD
Mitt i alunberget finns kärnor eller "linser" av en särskild sorts kalksten. Om alunberget är ett koncentrat av de varelser och växter som levde i kambriska hav, så är dessa orstenar koncentrations- och bevaringslager där enskilda organismer blivit extremt välbevarade. Stinksten kallas den också, då den lätt ger ifrån sig den gas som också bevarats däri. Får du en sådan sten i brunnen, är vattnet förstört för all framtid. Forskarna däremot blir lyriska över orstenarna. Här kan de se och studera arter som levde då och som länge varit utdöda.

Alunslagg vid Södra Bruket
Foto DD
Mycket av alunberget är försvunnet. Människor har brutit den här mineralen, och man har bränt den, lakat ur den och bearbetat den och ur dessa lager på lager av rester av liv fått fram färg, medicin, olja, uran.

Den brända
alunskiffern har lagts upp i enorma högar vid de gamla alunbruken.

Färgskiftningarna ger en föreställning om att man kan framställa färg av dessa rester.Och bland sten och slaggrester växer nya organismer.


Strandkål vid Kalmarsund
Foto DD
Härdig strandväxt
Foto DD


Se Södra Möckleby Hembygdsförenings sida om den Geologiska Trädgården
Läs på Wikipedia om ”den kambriska explosionen”
Läs om planer på gasutvinning ur alunberg och risker med detta.


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar