(foto David Dickson)

lördag 13 november 2010

UTBILDNING: Geografiämnet och kunskapsinnehållet

Jag spånar:
Att lära sig geografi. Det menar den svenska regeringen att man gör genom att dela upp kunskapen i Hembygdens geografi, Sveriges, Nordens, Europas och Världens geografi. Så börjar man hemma och arbetar sig utåt, vidgar horisonten undan för undan. Uppdelningen innebär att man ägnar sig åt ett område i taget för att i grundskolans högstadium börja med världen.

I en intervju i Radions P1 debatterade Jan Björklund med Skolverkets Mats Pertoft. Det lät från Björklund som att skiljefrågan var namnkunskapen, men där var Skolverket solklart på samma linje som regeringen att namnkunskap är en viktig del av geografiämnet. Skiljelinjen är alltså en annan. Pertoft pekade på att utomeuropeisk geografi kommer in först i årskurs nio.

Så här sa Björklund i intervjun som svar på frågan varför man kommer in så sent med den utomeuropeiska geografin: ”man måste dela upp det på något sätt, man kan inte läsa allting första årskursen, utan man delar upp det ...” Och han förtydligade med att säga att ”man måste dela upp kunskapsinnehållet på olika årskurser” så att man på lågstadiet ”börjar med hembygden” och  ”söker sig utåt ju äldre barnen blir”.

Ja, skulle jag vilja säga, det är utomordentligt bra att börja där man är. Det är precis där man måste börja för att ge barnet en utgångspunkt från vilken det kan upptäcka världen.

Men vad gör man när barnet i mellanstadiet frågar om vietnameser i bärmarkerna, om kineser som äger mammas arbetsplats eller om de svarthyade flyktingarna som bor i de gamla rivningslägenheterna borta vid fotbollsplan? Ska läraren säga till dem att det där kommer vi att tala om i nian, så det får vi vänta med. Är det vad Björklund menar när han talar om nödvändigheten av att dela upp kunskapsinnehållet i olika årskurser?

Ett av Björklunds motiv för en strikt uppdelning av kunskapsinnehållet på olika årskurser är att ”det är ju nödvändigt - ska man inte läsa nåt på högstadiet?” En fråga inställer sig då. Skulle inte en tidigare integrering av utomeuropeisk geografi vara en vettig grund för att i nian praktisera sina kunskaper och fördjupa det man lärt sig.

Länk till debattintervju i P1:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4165349

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar