(foto David Dickson)

fredag 4 november 2011

Varför tycker jag att Occupy Oakland är så viktigt?

Hon hälsar immigranterna
Joe Hill, Ludlowmassakern, Wesley Everest
Varför tycker jag att Occupy Oakland är så viktigt?

Jag tror att

Folk i USA har den unika erfarenheten av kapitalismens allra bästa och allra sämsta sidor.


motkraft mot fåtalsväldet
När folk i USA agerar mot en kapitalism som har gått över styr, är de relativt fria från dogmatisk vänsterideologi.
När folk i USA agerar mot ekonomins fåtalsvälde, är de relativt fria att förnya kampen för social rättvisa.
När folk i USA agerar för ett samhälle som tar ansvar för sina medborgare har de ovanliga möjligheter att skapa ett alternativ både till kommunism och rå-kapitalism.
Dessutom tror jag att det som händer i Oakland är viktigt eftersom
den ekonomiska krisen i USA har gemensamma nämnare med kriserna i Europa och i Arabvärlden.


Greklands folk
Fåtalsväldets diktatorer
Bankernas utvalda
Den gemensamma nämnaren är att bankernas diktatur har gått för långt.
I Europa har just fåtalsväldets diktatorer - Merkel och Sarkozy - dikterat att Greklands folk inte får avgöra hur krisen ska betalas.

Rörelser världen över för ett samhälle som tar ansvar för sina medborgare behöver inspirationen från fredlig, ansvarstagande politisk kamp.
I USA agerar Occupy Wall Street-rörelsen mot att rikedomen flödar ensidigt till bankerna.
I Oakland visar Occupy Oakland-rörelsen att det finns sätt att skapa motmakt mot fåtalsväldet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar