(foto David Dickson)

söndag 1 september 2013

Georges Tournois 2
Detta är andra delen av Georges Tournois dagbok från andra världskrigets första år.
Liksom den tidigare delen publicerar jag detta i syfte att tillgängliggöra materialet som det historiska dokument det är. För nu levande släktingar till Georges Tournois är dokumentet naturligtvis också av värde, dels för att det ger en bild av Georges som person, dels för att det innehåller viss information om personliga förhållanden i släkten. För personer med intresse för orten St Leonard med omnejd och dess lokala historia med information om personer och händelser i området finns också intressanta upplysningar att hämta. Innehållet i dokumentet består dock i huvudsak av dagskommentarer till krigshändelserna i världen.

This is the second part of Georges Tournois diary from the first year of World War II. 
As in the previous part, I publish this in order to make it available as a historical document. For living relatives of George Tournois the document is also of value, partly because it gives a picture of George as a person, partly because it contains some information about personal relationships in the family. For people with an interest in St Leonard and its local history with information about people and events in the area there is also interesting information to be gained. Mainly, however, the document consists of daily comments on events of the war in the world.

Ceci est la deuxième partie de Georges Tournois journal de la première année de la Seconde Guerre mondiale.
Comme dans la partie précédente, je publie ceci pour rendre le matériel disponible qu'un document historiques. Pour famille vivant de George Tournois ce document est naturellement aussi de valeur en partie parce qu'elle donne une image de George comme personne, en partie parce qu'il contient des informations sur les relations personnelles dans la famille. Pour les personnes intéressés de St Leonard et son histoire et des informations sur personnes et événements dans la région ils ont également information intéressante à gagner. Le contenu de ce document, cependant, se compose principalement de commentaires quotidiens sur les événements de la guerre
.

  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar