(foto David Dickson)

måndag 6 december 2010

FILOSOFI: "Andrum från kunskapen"

Jag hittar något hos filosofen Ralph Waldo Emerson som kanske anknyter till just "andrum från kunskapen" som vi diskuterade häromdan här:

"Expression is all we want ... Not knowledge, but vent: we know enough; but have not leaves & lungs enough for a healthy perspiration & growth"

Detta citeras i en artikel i The New York Review of Books, 28 oktober 2010, av Robert Pogue Harrison. 

Kunskap har vi nog av - vad vi behöver är "luft".

"Vent" är ett ord som förekommer mest i uttryck som "give vent to" - att "ge luft åt" känslor, obekväma tankar, vrede eller temperament.

Vad vi behöver är luft att uttrycka oss. "Andrum från kunskapen" - och luft att växa.


Läs inledningen till Harrisons artikel "Emerson: the Good Hours" 
Läs hela artikeln som HTML.


Tuktade. Växande.  Allé, Baldersnäs (foto DD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar