(foto David Dickson)

söndag 27 mars 2011

LITTERATUR: Nordisk berättardag i Dals Ed - slutet är bara början

Varför berättar människor? I förstugan när barnen med andan i halsen kommer in från kylan en bitande kall vinterdag. Vid köksbordet när du hämtat dig lite efter att du kommit hem efter jobbet. Mellan fyra ögon, du och jag, när vi kanske vågar säga något om vad vi är för varandra. Och när jag ska dö, då jag är nöjd att jag hunnit berätta vissa saker.
Gun Ekroth provar läsglasögon med utstrålning (foto Eva Dickson)

Varför berättar människor? Gun Ekroth pratade en stund med oss om detta i Dals Ed idag. Med oss: vi var ca 70 personer som sökt oss till Nordiska Novelldagen på Hotell Dalsland (f.d. Mühlbocks Hotell) i Dals Ed, och berättade gjorde tio novellförfattare inräknat skådespelaren Birgit Carlstén som var konferencier.

Med Beate Grimsrud på podiet fick berättandet en dramatisk vändning. Barnet och dess far i en poetisk bild av intensiv saknad. Moderskap och barnlöshet berättat ur ett inre perspektiv. I båda berättelserna förlust och tomhet som man måste hitta något sätt att förhålla sig till men som man, när man är mitt upp i det, inte vet om det finns någon väg därur. Dit tog oss Beate Grimsrud. Till förtvivlans landskap där vi ännu inte vet vartåt vi kan gå.

Freja Rudels, Finland (foto Eva Dickson)
Då hade Freja Rudels redan tagit oss novellyssnare med ett stycke på den vägen i sin berättelse om kärlekens förhinder i relationen mellan dotter och far. Att det här andades en antydan om möjlig försoning gav kanske lyssnarskaran mod att sedan följa Grimsrud ett stycke längre på förtvivlans väg.

Leo Lundberg, Åland (foto Eva Dickson)
I flera av novellerna som lästes fanns temat barndomens förhoppningar och vad det sedan blev av livet. Så var det i Leo Lundbergs sångberättelser som inledde programmet och där ”barndomens bibliotekarie” var den som hyllades som räddaren i bilden av ett Åländskt klassamhälle där alltför många livsberättelser utmynnade i missbruk och misär. Så var det också i Jan Sigurds lätt burleska uppläsning med sångillustration om betydelsen av polsk jazz på grammofon för sexdebut, kärleksliv och äktenskapligt uppbrott. Sexdebut och mossiga föräldrareaktioner var ledmotiv också i Edsförfattaren Karl-Erik Anderssons uppläsning där skrattet hela tiden låg nära för publiken. I den färöiske författaren Hanus Kambans berättelse fanns en konflikt mellan förälder och barn som anslöt till Leo Lundbergs, den mellan föräldraoro och barns jordnära självbevarelsedrift.

Susanne Rignell, Finland (foto Eva Dickson)
Susanne Rignell från Helsingfors antog ett inte helt vanligt perspektiv när hon lät det ofödda barnet tala till den tilltänkta modern från moderlivet och därifrån ge en skoningslöst glasklar bild av den konflikt mellan frihet och ansvar som barnets tillblivelse innebär i bådas liv. Rignells novell band samman novelldagens berättelser med deras frågor, hopp och förtvivlan kring föräldraskap, barndom och vuxenhet. Genom Rignells ovanliga perspektiv utmynnade hela denna berättardag inte i någon slutsats utan i en öppenhet där avgrundens meningslöshet och livsviljans solidaritet med det levande båda stod klart belysta.

Cecilia Davidsson (foto Eva Dickson)
Att denna klarhet är en del i novellformen berördes av Cecilia Davidsson som inledde sitt anförande med att berätta om hur många romaner egentligen lämpar sig bäst som noveller. Många författare ”tänker roman när de borde ha tänkt novell” menade hon och läste upp en novell som hon tagit som koncentrat ur ett av sina egna romanmanuskript - ett koncentrat som kan ge en situation i blixtbelysning.

Varför berättar människor? När Gun Ekroth, i 30 år producent på Sveriges Radio med bland annat programmet Novellen i P1, talade om novellkonsten, avslutade hon med att hänvisa till att ”livet skulle inte ha varit detsamma om vi inte haft berättelser”. Denna novelldag belystes sexualitet, livsalstring, barndom, föräldraskap så att konflikter och möjligheter blev tydligare. Det kan vara därför vi berättar. Att få något slags ljus. Att ge förutsättningar att se. Berättandets styrka är också den öppenhet som denna novelldag utmynnade i - en öppenhet som lämnar lyssnaren/läsaren fri att fortsätta tanken i sin egen riktning. Gun Ekroth uttryckte det så här: ”berättelsens slut är bara början”.

NY LÄNK  Beate Grimsruds uppläsning vid novelldagen i Dals Ed 26/3 2011: Kopiera länken till adressfältet om den inte fungera klickbart
http://bambuser.com/channel/bokdagar/broadcast/1531071
På denna länk hittar du samtliga novelluppläsningar från novelldagen i Dals Ed.Beate Grimsrud (foto: Kimmy Bolk
Läsförslag (novellsamlingar om inte annat anges):
Leo Lundberg: Den stora behandlingen (2005) låna  köpa
Freja Rudels: Blodsband (2010) låna   köpa
Hanus Kamban Andreasson: Den andra vägen och andra berättelser (1986) låna  köpa
Beate Grimsrud: En dåre fri (roman 2010) låna   köpa
Jan Sigurd: Polsk jazz och andra berättelser (1994) låna   köpa
Cecilia Davidsson: En av dessa nätter (1994)  låna   köpa
Karl-Erik Andersson: I skuggan av ett mejeri (nutidshistoria 2001) låna   köpa
Susanne Rignell: Vattnen (2010) låna   köpa

1 kommentar: