(foto David Dickson)

måndag 26 januari 2015

Jag är trött på religioner.

En djupt troende person som jag ofta och gärna talar med, sa en gång: ”Jag är inte religiös!” Samma sak sa en känd f.d. svensk ärkebiskop vid ett seminarium 2010 med en filosof och en judisk rabbin.
Alla människor har en tro. Ateister, gudstroende, agnostiker har alla ett sätt att förhålla sig till erfarenheten av det heliga. Så uttrycker sig den filosof som deltog vid det nämnda seminariet 2010. Och det heliga - det är livet och döden, att vi människor dör och att vi vet att vi ska dö. Att människor lever och att alla vill skapa en mening med sin utmätta stund på jorden. Sådan tro är inte religion. 
Religion är när människor med makt försöker kontrollera människors erfarenheter av det heliga. Religion är system av tankar kring människors erfarenheter av det heliga. Religion är system av tankar som används för att utöva makt.
Jag är trött på religioner. 
Jag högaktar människors ärliga försök att skapa mening med sitt liv och sin död. Men den som menar att en enda väg är den rätta för andra, den har glömt att det är fråga om just försök. Den som söker utöva makt genom att göra sin tro till religion, den förtjänar kritisk granskning. Den som öppet vill diskutera sina erfarenheter av det heliga, dela med sig och öppet jämföra med andras erfarenheter av detsamma, den betraktar jag som mentalt frisk.
Jag är trött på religioner.
Bildkälla:Atheist Republic
OBS: även ateismen är ett försök att finna mening med liv och död (DD).


En inspirationskälla till mina tankar här: 
Marcia Sá Cavalcante Schuback
Att tänka i skisser: essäer om bildens filosofi & filosofins bilder (Glänta produktion, 2011)

1 kommentar:

  1. Mera skrivet av mig, David Dickson, hittar du på bloggen "Att smaka livet." Där skriver jag under pseudonymen Ellington tillsammans med min bloggkollega Arletta. Väl mött där!

    SvaraRadera