(foto David Dickson)

måndag 20 september 2010

LITTERATUR: 50-talsroman om ett tysk-judiskt äktenskap under nazismen

1958 kom Céline Marie Dickson ut med romanen Synrand. 1958 - det var tretton år efter andra världskrigets slut. Så här skrev litteraturkritikern Ralf Parland om Céline-Marie Dicksons debutroman:

                                           Céline-Marie Dickson 1963 (foto DD)

"Hjärtats ekvation
Vår tids största tragedi - utplånandet av fem eller sex miljoner judar; typiskt nog vet tiden ej ens hur många - har i dagarna sitt makabra storpolitiska efterspel med allsidigt vapenfiffel åt dem som vill utplåna återstoden, den rest som Hitler inte hann med eller inte nådde.

Mot denna bakgrund bör Céline-Marie Dicksons roman 'Synrand' läsas; en sällsynt levande skildring av den vardag i skräck och hemlöshet som alltsedan trettiotalets början varit de europeiska judarnas lott, och samtidigt en gripande hymn till det bästa av den judiska nationens karaktärsarv; den visa och varma mänsklighet, fostrad i saktmod, som både tar sig uttryck i sammanhållningen, gemenskaps- och familjekänslan, och i judendomens kulturinsatser och andliga överlägsenhet.

Författarinnan berättar om ett äktenskap mellan en jude och en tysk flicka,om den osannolikt cyniska våldsvardagen de och deras anhöriga råkar ut för, om främlingskänslor i europeisk och amerikansk exil. Och märkligt nog är ett av de sammanhållande temata insikten om att judarna inte bör idealiseras för att de lidit och är judar, utan endast att det mänskliga hos dem förtjänar den hängivenhet varje livskvalitet borde röna oberoende av ras eller hudfärg. 


Boken är väl knappast särskilt välskriven, men den har intensitet och värme och en avväpnande enkelhet som äger det allmängiltigas svårbestämda kvalitet. Det är fråga om inte författarinnan själv "idealiserar" - men ändå är det oväsentligt, ty i detta fall gäller det något mer än en individuell framställning. Och hjärtat - såframt det ännu kan göra anspråk på en litteraturkritisk instans - ger henne rätt.


'Synrand' är en bok som borde läsas av alla.
Ralf Parland"

Läs också på denna blogg om Céline-Marie Dicksons roman Oradour.

Låna Synrand av Céline-Marie Dickson:
Stockholm, Stadsbibiloteket (Rotundan)  http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=8227&extras=31523%2FID#availability 
Halmstad   http://halmstadopac.kultur.halmstad.se/opac/show_holdings.aspx?bokid=141391&wichpage=3&NumberOfHits=3&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
Forskningsbibliotek i hela landet  http://libris.kb.se/bib/1896802


Boken finns också att köpa på nätet: 
http://www.bokborsen.se/Dickson+Celine-Marie-bok-till-salu-8211471_1.htm


Céline-Marie Dickson var min mamma. Därför har jag ett av de få exemplar av boken som finns idag. Tyvärr finns ingen källhänvisning till det lilla urklipp som ligger i mitt exemplar av boken. Möjligen är det socialdemokratiska MorgonTidningen som fanns på den tiden i Stockholm. Vi bodde i Vinberg utanför Falkenberg på den tiden och i ett annat urklipp som jag hittar mellan sidorna i boken lanseras hon som en av "5 unga från Tiden". Det är alltså Tidens Förlag.

(Det senare urklippet är troligen från lokala Hallands Nyheter. Med slumpens ironi hittar man på klippets baksida delar av en artikel om dåtidens främlingsfientlighet  - något som hennes bok alltså bekämpar. På fragmentet finns ett halvt fotografi med en skylt från en lokal vägkant där man på flera språk uppmanar utlänningar att hålla sig borta: "Utlänningar må ej färdas på ... gångstig")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar