(foto David Dickson)

söndag 5 september 2010

LITTERATURTEORI: David H Dickson - min forskning

Litteraturforskning är en av de saker jag är glad över. Litteraturteori! 
1997 disputerade jag på avhandlingen "The Utterance of America: Emersonian Newness in Dos Passsos' U.S.A. and Pynchon's Vineland"

Mitt forskningsområde är hur litteraturen gestaltar människans möjligheter till förändring. Förutom min doktorsavhandling har jag publicerat en del litteraturvetenskapliga artiklar:

1994: "Reading in the Maelstrom of History". Mitt första försök att kritiskt granska olika teorier om hur människors tankar förändras. Envisa teorier om att man alltid adopterar andras färdiga tankar. Min lika envisa inställning att människor ibland kan tänka nya tankar. Lite om förutsättningarna för det (fulltext):
http://books.google.se/books?id=LnWXRyVES4MC&pg=PA217&lpg=PA217&dq=David+Dickson+Bakhtin&source=bl&ots=5Rb20GYZTI&sig=xm13Oh-FMT7_SfCK7nFV03IsqXo&hl=sv&ei=Pv1_TILIM4rIswb5mMz_Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q=David%20Dickson%20Bakhtin&f=false


2002 recenserade tidskriften Pynchon Notes en artikel jag publicerat om Thomas Pynchons roman Vineland:
"By moving us into the territory of a positive task and of a positive aesthetics for the fragmentary subject, Dickson offers a glimmer of hope for a contemporary self yet to be begun."(länken borttagen från nätet 20101001)

Här finns en recension, som bland mycket annat tar upp en artikel jag publicerat om Thomas Pynchons försök att gestalta nya sätt att söka kunskap:
http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5002088989

1999 skrev Jeffery Baker en märklig och viktig recension av min doktorsavhandling i tidskriften Pynchon Notes. Min forskning och de resultat som redovisas i avhandlingen öser han beröm över. Däremot kritiserar han häftigt det faktum att jag publicerat avhandlingen. Den form, som en avhandling måste ha hindrar en effektiv presentation av innehållet, menar han. I artikeln tar han publiceringen av min avhandling som exempel på en global trend där universitet och forskare av konkurrensskäl tvingas publicera avhandlingar till varje pris istället för att ge tid till omarbetning för att bättre tillgängliggöra viktiga forskningsresultat. "Publish and Perish" är titeln. Jag ser ju att titeln skulle kunna ses som tillämplig på min karriär. Må så vara - men det djupa kunskapssökande som mitt arbete med doktorsavhandlingen innebar har berikat och berikar mitt liv till denna dag. 
   Nedan har jag lagt in länkar till Bakers artikel (fulltext). Först dock några citat av Baker som väl beskriver centrala element i avhandlingen:

Om avhandlingens teoretisk bakgrund:
”Dickson ... searches for "new values--social and ethical"--which he sees as products of dialogic processes both between present time and history, and between cultures or speech genres existing simultaneously in the present.”

Om min analys av John Dos Passos roman U.S.A.:
 ”[b]rilliantly, in reconfiguring the novel's primary dialectic from capitalist/socialist to "heroization/masterlessness," Dickson recontextualizes the novel's interpretation into a close examination of narrative strategies--a useful contribution to a moribund corpus of Dos Passos criticism ...”

 Om mina slutsatser i analysen av Thomas Pynchons Vineland:
”... for Dickson, "In its construction of the relation between transcendental vision and the social world, Vineland exempts Prairie from creating her own role within preexisting historical designs ..."”

Barkers bedömning av avhandlingens kvalité:
”... [Dickson's] arguments do indeed make a significant contribution to the scholarship on Emersonian literary pragmatism more generally and on these two novels more particularly.”

”let me clarify my evaluation of Dickson's effort: His work is thorough and consummately professional; it is everything a well-researched, well-thought-out and well-articulated doctoral dissertation should be.”

Bakers kritik av den publiceringspolicy, som praktiseras av universitet världen över avslutas med följande ord;
”One can only hope that Dickson's excellent beginning here won't perish on the vine--not despite a lack of publication, but because of its publication in a form ill-suited to allowing this scholar's effort to be seen in its best light.”

Tänkvärt både för mig som forskare och för de instanser som utövar ekonomisk press på den akademiska forskningsvärlden. 

Tyvärr har länkarna till Bakers artikel tagits bort från nätet (2010 09 30)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar