(foto David Dickson)

måndag 28 februari 2011

POLITIK: Är Wisconsin USAs Egypten?

Demokrati i Madison, Wisconsin (källa: cnn.com)

Demokrati betyder folkstyre.
USA är världens största demokrati.


Diktatur betyder att någon dikterar.
Diktera betyder att bestämma självsvåldigt.
I Wisconsin har lagts ett lagförslag som skulle avskaffa rätten att förhandla om kollektiva avtal.

I USA pågår just nu (2011 02 28) de största folkliga demonstrationerna där sen Vietnamkriget. Demonstrationerna har pågått i två veckor. Folkmassor har tagit över Kongressbyggnaden i Madison, Wisconsin. Demonstrationerna har spritt sig till Ohio, Indiana och New York. Demonstrationerna genomförs för att skydda rätten att sluta fackliga kollektivavtal.
Rätten till kollektivavtal är en demokratisk rättighet. Det innebär rätten att sluta sig samman och gemensamt träffa avtal med arbetsgivare. Det innebär ett sätt för folket att aktivt vara med och styra. Alltså demonstrerar man för folkstyre. För demokrati.

I Sverige kan man googla på demonstrationer i USA, Wisconsin, facket, Scott Walker (guvernören som vill slopa rätten till kollektivavtal), och ett enda nyhetsinslag från TV kommer upp - en Rapportsändning från den 27/2 2011.

Kairo: Globalt kapital - global ekonomisk kamp för rättvisa
Det pågår revolutionära massdemonstrationer i
 Nordafrika. Tunisien, Egypten, Libyen upplever folkresningar. Fattigdom, arbetslöshet och ekonomiskt förtryck har skapat en mäktig resning. I Wisconsin kopplar medborgarrättsaktivisten Jesse Jackson samman folkupproren i USA med det som händer globalt: ”Kapitalet är globalt. Nu behövs också global ekonomisk rättvisa”
Är USAs demokrati levande? Är Wisconsin USAs Egypten?

SVT Rapport om demonstrationer i Wisconsin

TV-stationen Democracy Now visar reportage från demonstrationen 26 feb med 100 000 deltagare i Madison,  rapporterar  och intervjuar om Demonstrationerna (25 feb). I intervjun ges också en fin analys av samspelet mellan representativ och direkt demokrati.

NYTT 2/3 2011 Amy Goodman's  pod-radio "Weekly Column": Egypten/Wisconsin - "It's not a good season to be a tyrant"

En inside-vy från det ockuperade kongresshuset i Madison. Polisanställda går över till demonstranterna

Läs vad New York Times skriver om de fackliga protesterna 16/2 2011:

Svenska Dagbladet om demonstrationerna i USA

GP om demonstrationerna.

Läs också Alter-Net: ”Is Wisconsin Our Egypt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar