(foto David Dickson)

lördag 10 september 2011

UTBILDNING: Illavarslande nationell-provhysteri

Ut på händer och knän

Kanske dags, Björklund?
Jan Björklund


Är uttrycket bekant? ”Ut på händer och knän” - så blir man utkastad efter att till exempel ha betett sig synnerligen olämpligt på krogen eller i mer överförd bemärkelse då man blir avskedad efter att ha gjort sig oönskad  på sin arbetsplats på grund av totalt olämpligt beteende. Så kunde man i vart fall råka ut förr. Kanske kommer det att kunna ske igen, om regeringen Reinfeldt med hjälp av radikalt nyliberala Annie Lööf lyckas avskaffa arbetsrätten.

”Ut på händer och knän” - så kommer nutidshistorien så småningom att avfärda utbildningsminister Björklunds synnerligen olämpliga idé om att införa nationella prov i fler ämnen både i grundskolan och gymnasieskolan. Erfarenheter från USA, där utökade centrala prov under flera år spelat en framskjuten roll, ger vid handen att en sådan linje leder till att skolor och lärare frestas att åsidosätta ämneskunskaperna och prioritera den mekaniska färdigheten att förstå provfrågor.

Historiens skräpkorg
Tydliga signaler från lärare som fortbildar sig inför det kommande kravet på lärarlegitimation visar att Björklunds linje om utökade nationella prov står i motsättning till den ledande pedagogiska forskning som Skolverkets lärarutbildare förmedlar. I de kommittéer som idag utarbetar genomförandet av Björklunds nationella-provhysteri sitter kunniga lärare och forskare. Det är ett illavarslande tecken att de nu tvingas lägga mycket av sin energi och kunnande på att minska skadeverkningarna av ett totalt olämpligt system istället för att helhjärtat kunna arbeta för ett bedömningssystem i samklang med beprövad erfarenhet och forskning.

Läs mitt blogginlägg från februari i år om nationella-provhysterin och den amerikanska erfarenheten.

Läs också Diane Ravitchs artikel "Why I Changed My Mind". Diane Ravitch var länge både Clintons och Bushs rådgivare i utbildningsfrågor och förespråkade då bland annat utökade nationella prov. Idag har erfarenheterna givit henne en helt annan uppfattning.

Christer Fritzell skrev nyligen en artikel i SvD med titeln ”Snäv syn på kunskap med fler prov” där han ifrågasätter det kloka i Björklunds satsning på nationella prov,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar