(foto David Dickson)

onsdag 15 februari 2012

Pension vid 75: "Mindsetting" var nyckelordet

Storskalig hjärntvätt av svenskarna planeras
Ingen har väl missat att Fredrik Reinfeldt talar om att svenska folket behöver gå igenom en attitydförändring. Det sa han så tydligt som det går att säga det, när han gick ut med sitt budskap att vi ska jobba till 75. Så viktigt tycker han att atitydförändring är att han och regeringen har satt det som rubrik på regeringskansliets hemsida där man rapporterar om det internationella mötet Northern Future Forum som hölls i Stockholm 8-9 februari.

Själv har jag på min blogg försökt att tolka vad för slags attitydförändring Reinfeldt och regeringen talar om, och min egen tolkning är att själva idén med pensioner hör samman med en attityd som de "nya moderaterna" vill ha bort. Jag för min del tror att han menar att den livsinställning som innebär att man arbetar för att leva ska bort. Själva idén att det är viktigt för folkets flertal att göra annat än att arbeta är, som jag tror, förhatlig för högern. Högerns och överhetens attityd är att det arbetande folket lever för att arbeta, och jag tror att det är denna puritanska attityd som svenska folket ska bibringas.

Nåväl, det må vara att jag har helt eller delvis fel om vilken attityd Reinfeldt vill att vi svenskar ska byta till. Kanske ännu intressantare är frågan hur han är beredd att gå till väga för att åstadkomma sin mentala omvälvning. Receptet finns på Regeringskansliets hemsida. Där beskrivs moderatorn Susanne Ackums sammanfattning av Northern Future Forums workshop under rubriken ”‘Mindsetting’ är nyckeln”.

Mötet med statsministrarna i bland annat Sverige, Norge, Damnark, Island och Storbritannien summerades med att ”mindsetting” är nyckeln till de förändringar man vill ha till stånd gällande äldre på arbetsmarknaden. Vad är då "mindsetting"?

Mindsetting är ett nytt ord för hjärntvätt. Det är ett begrepp som bland annat används i polisutbildning och i kretsar som utbildar i självförsvar. Mindsetting är en träningsmetod som gör att man reagerar automatiskt på ett förutbestämt sätt i en given situation. Man fås att återkommande visualisera en specifik situation och när man gjort det tillräckligt många gånger reagerar man så som man blivit programmerad. På en av de hemsidor där begreppet mindsetting tas upp förklaras det så här: ”A fixed mental attitude or disposition that predetermines a person's responses to and interpretations of situations.” I samband med ”mindsetting” används ibland också nyordet ”imgineering”, som ska betyda något i stil med ingenjörskonst för människors fantasi.

"Mindsetting", står det skrivet på Regeringskansliets hemsida. Vad Reinfeldt och åtta andra statsministrar var överens om för den nordiska framtiden är ett projekt för hjärntvätt i stor skala. Låt vara att de tycker att det är ett gott ändamål. Men ”mindsetting” var nyckelordet.
"Mindsetting" var nyckelordet

Källor
Regeringskansliets hemsida
Self defence resource: mindsetting
Psychology and Preparedness
Imgineering and Positive Mindsetting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar