(foto David Dickson)

onsdag 29 februari 2012

Utbildning och kreativitet - hur hänger det ihop?

Kreativitet - hur skapas kreativitet? Vem blir kreativ? Hur understöds och utvecklas ungas kreativitet i skolan? Vad uppnår dagens undervisning?

Detta har jag berört i skilda sammanhang. Här på min blogg har jag tagit upp frågan om kreativitetens förutsättningar särskilt i samband med ett seminarium anordnat av Vetenskapsrådet, som jag besökte 2010 tillsammans med mina lärarkollegor Urban och Elin.

Vetenskapsrådets kontor i Stockholm
Det seminariet hade titlen ”Från galenskap till konstnärskap” och du hittar de filmade föredragen och frågestunderna på den markerade länken. Du ser och hör Görel Cavalli-Björkman, professor i konstvetenskap, Örjan de Manzano, doktorand vid Karolinska Institutet, Gunnar Thörnqvist, professor emeritus i ekonomisk geografi, Maria Sandgren, fil dr i psykologi, Södertörns Högskola och Eva Hoff, biträdande lektor i psykologi, Lunds Universitet. Alla talar de om skilda aspekter av kreativitet, från kreativitetens biologiska släktskap med galenskapen, till frågan om de miljöer och värderingar som är avgörande för om den specifika begåvningen utvecklas till något värdefullt eller blir självdestruktiv.

Sir Ken Robinson
Mina samtal och mitt samarbete med kollegorna har fortsatt, och nyligen fick jag av Urban tips om följande föredrag på sajten TED-talks, där Sir Ken Robinson på ett ovanligt klarläggande sätt föreläser om skola, utbildning, samhälle, ekonomi, konst och kreativitet och sambanden dem emellan. I kopplingen till seminariet "Från galenskap till konstnärskap" är det intressant att Robinson berör bl.a. frågan om ADHD i skolan just som en fråga vad vi gör med kreativiteten.
Om du vill se mina tidigare inlägg om undervisning och kreativitet, kolla på dessa länkar:

ADHD - är frågan om dess orsaker avgjord?

Kreativitet och galenskap har samma biologiska grund.

Schizophrenic or Genius: A Dialogue between Biologism and Sociologism.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar