(foto David Dickson)

onsdag 22 februari 2012

Konst och gränsöverkridande

En bloggläsare skrev till mig.
”Gränssökandet som självändamål är knappast den största faran idag.”


När jag skrev om vad jag söker i konsten, började jag ju i avståndstagandet från gränssökande för dess egen skull. Brevskrivaren menade att den största faran för konsten idag inte ligger i det självuppfyllande gränsöverskridandet som jag antytt utan i ”att konsten blir en vara bland andra varor” och att detta faktum skyms av mitt avståndstagande från en viss typ av (oansvarigt) gränssökande.

Att skapa sina egna vägar att möta världen
Jag motsätter mig inte den tolkningen av konsten i samhället. Men det jag ville tala om var vad konst och olika sorters gränsöverskridande är för mig. Min tanke var att om konsten är detta att skapa sina egna vägar till att möta världen - om konsten handlar om att ”vi talas vid” om detta - då är det ett gränssökande i sig.
Att talas vid är ett försök att hitta gränserna mellan mig och dig. Eventuellt kan det också innebära försök att finna övergångsställen eller öppningar i de gränserna.
Att lära känna gränserna för det som inte är jag

Att möta världen kan vara det mest gränssökande och gräns-överskridande man kan tänka sig. Just detta att mäta ut gränserna för det som är jag är nog en förutsättning för att kunna möta och lära känna det som inte är jag. Att möta, avgränsa mig från, ta till mig det som gör intryck, avtryck, påtryck på mig och i mig. Alla människor gör detta. Konstnärer berättar eller avbildar eller gestaltar det också.

Det stämmer till ödmjukhet, tycker jag, att alla grundar sin existens på ett gränssökande.

Att berätta om livskonsten
”Jag söker vägar till att leva” uttryckte jag det - lite bombastiskt kan tyckas. Men om man fattar konsten så, då är det livskonsten det handlar om, och om konsten på något sätt berättar om detta, då handlar konsten om ett gränssökande som berör.

.


Bildkällor
1. Dansgruppen Spinn ihop med slagverksensemblen Kroumata och Shared Music Sweden. Hi-Hat Xpress - ett formexperiment NSD kultur (2013 01 25).

2. Dans-och nycirkuskollektivet Kollektiv Vifira med sin föreställning Notariegatan 17 b. Allehanda.se - kultur (27/3 2009).

3. Ett gränsöverskridande samarbete mellan streetdancecrewet Flawless (finalister Britain’s got talent 2009) och English National Ballet. Bloggen What’s Up: Londonsvenskar (maj 2012).

 .

1 kommentar: