(foto David Dickson)

söndag 31 oktober 2010

UTBILDNING: Hjärnan i digital miljö

Nicholas Carr skrev en bok om hur internet lär hjärnan att arbeta ytligt och hur hjärnan genom färdigmatade hyperlänkar fostras att glömma hur man reflekterar självständigt.

Detta är intressant, särskilt i ett perspektiv när skola och högre utbildning alltmer digitaliseras. Hjärnans utveckling är ju inte oberoende av den kultur den befinner sig i och växer och arbetar i. Associationsbanor i hjärnan öppnas och utvecklas genom att användas och stängs genom att ligga i träda. Självständigt tänkande, analytisk förmåga och djupläsning är beroende av associationsbanor som kan öppnas eller inte öppnas beroende på om sådana förmågor övas och praktiseras eller inte.

Så vilken roll ska internet och digitaliserade media ha i skola och utbildning? Är det till exempel  önskvärt att ”alla ska kunna djupläsa”? Om det är önskvärt, hur ska då undervisningen se ut? Hur ska läsundervisningen se ut? Och hur ska i så fall internet användas i undervisningen?

En ytterligare fråga är ju: ska skolan välja att bortse från sådana olyckskorpar som Nicholas Carr? Det kanske är så. Men frågan kvarstår - hur arbetar den hjärna som växer upp i en digital kommunikationsmiljö?

Se Nicholas Carr The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains
Amazon.com annons och recensioner.

En liten påminnelse! Dagens vuxna - jag avser för enkelhets skull dem som är födda 1985 eller tidigare - äger i allmänhet hjärnor som under sina första 6 år eller mer utvecklats i analog kommunikation. Dagens ungdomar och barn äger hjärnor som i allmänhet kommunicerat digitalt redan i tidig blöjålder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar