(foto David Dickson)

fredag 22 oktober 2010

VETENSKAP: Kreativitet och galenskap - film på UR play

2010 10 22 Vetenskapsrådets kvartalsseminarier


Vetenskapsrådets kavartalseminarium den 30 september handlade om kopplingar mellan galenskap och kreativitet. På annat ställe i min blogg hittar du mina reflektioner kring seminariet och de frågor det reste i min tankevärld.

Nu har tre filmer från seminariet lagts ut på UR plays hemsida. För att se filmerna måste du kopiera följande adress och klistra in den i adressfältet

http://www.ur.se/play/160427


 De tre filmerna från seminariet visar föredragen i sin helhet tillsammans med åtföljande diskussion och frågor


Se också Arne Jarriks intressanta introduktion till det 16:e kvartalsseminariet i april 2010, vilket handlade om ”cyklicitet” - alltså om hur olika processer, materiella och samhälleliga, såväl som idémässiga, har en tendens att förändras, utvecklas och på ena eller andra sättet återvända till något som liknar utgångspunkten.

I sin inledning till det 16:e kvartalsseminariet talar Jarrick om hur han kom på idén om dessa kvartalsseminarier ca 2005. Han såg behovet att inför allmänhet och forskare belysa och diskutera frågan om ”det vetenskapliga uppdraget” och om humanioras och samhällsvetenskapernas roll för vetenskapen i stort. Sedan det första seminariet i april 2006 har skilda viktiga aspekter på vetenskapernas samverkan diskuterats här.

http://www.ur.se/play/157689  är länken du kopierar o klistrar in i adressfältet för att lyssna på Arne Jarricks intressanta inrtroduktion till seminariet om cyklicitet i april 2010.

Arne Jarrick är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Han är forskare i mentalitetshistoria. Han har publicerat böcker och avhandlingar: om psykologisk socialhistoria, religiös väckelse, om utvecklingen av det ”moderna förnuftet”, om Stockholms utveckling som ett svenskt civilisationscentrum, och om inställningen där till brott och straff. Han har också skrivit och forskat kring kärlekens historiska uttryck liksom om hur människouppfattningen har förändrats genom historien. Dessutom har han forskat i självmordet och självmordsprevention historiskt och i framtiden och nu senast har han givit ut en essä om ”behovet att behövas”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar