(foto David Dickson)

lördag 16 oktober 2010

LIVET: Och så undrar jag över skuldfrågan

2010 10 16

Att vara förälder innebär väl en möjlighet. Visst tänker jag mig väl att det har betydelse för mina barns framtid om jag är vaken eller sover mig igenom deras uppväxt. Visst är det väl i någon mån uppmuntrande om jag tänker mig att den miljö mina barn och jag skapar kring våra inbördes relationer skulle kunna vara en positiv faktor i deras liv. Och i viss mån tycker jag det är trösterikt att om jag verkligen försöker så gott jag kan, så är det barnens styrka att förlåta och ändå älska det jag vill och försöker.

Inte är det alltid barnen hittar väg till att utveckla alla sina inneboende möjligheter. Vad gör jag som förälder när mina barn blir problem? Det är en sorg att se ett barn lida, om det är i oförmåga att hantera sina relationer, om det är psykisk eller om det är fysisk sjukdom. Det är nog lätt att önska sig att den sorgen skulle gå ifrån en. Det är nog nära till hands att tappa tron på att man i det läget kan räcka till. Men kan det vara  så att i kris gör det också skillnad för barnet om jag är vaken eller sover i relationen, om jag tror på den skillnaden.

En person jag kände tog sitt liv. Där fanns en person i förälders ställe, som gjort allt för att hjälpa och visa på vägar till mening. Det var en bottenlös sorg och ingen återvändo. I det läget - kan man själv hitta tillbaka? Svaret överraskade mig - ”det ligger en glädje i att vi möttes och båda kände att livet hade en mening just i de mötena”. Det överraskade och gladde mig i hjärtat. Ytterst kan det vara i detta som varje relations betydelse ligger.

Genetiken går på olika linjer när det gäller miljöns betydelse för barns utveckling. Nyligen publicerades resultat som visade på att funktionsnedsättningar vid ADHD inte beror på dåligt föräldraskap. Forskarna var nöjda med att kunna lätta föräldrars skuldbörda genom att visa att det är generna som bestämmer utfallet för individen. I samma veva hölls Svenska Vetenskapsrådets forskarseminarium kring galenskap och kreativitet. Man kunde visa att genförändringar som kunde leda till schizofreni också kunde leda till välfungerande kreativitet. Dessa forskare var nöjda att kunna visa hur miljön i hemmet, skolan och övrig omgivning hade en betydelse för utfallet för individen.

Jag läste i morgontidningen den 30 september om ADHD-forskarnas resultat och undrade över skuldfrågans betydelse i forskningen kring olika funktionshinder. Själv fann jag det glädjande när jag några timmar senare, på Vetenskapsrådets seminarium, förstod att det kanske har en betydelse för ett barns mentala utveckling om jag som förälder eller lärare försöker bidra till en hälsosam miljö.

http://medicine.cf.ac.uk/en/news/first-genetic-link-adhd-revealed/  (”overcoming the stigma of ADHD”)

2 kommentarer:

 1. The Moon
  shines
  on a cat

  Meow

  As a native Swede, I am particularly proud of my love poetry suite Sonnets for Katie.

  My Poems

  My wallpaper art Babes!

  Sexuality introduces Death to Being; and indeed Life simultaneously. This is the profound Myth of the Eden. The work of the Serpent. Bringing us out of "blessed" Standstill. So, in contrast to the mindless pietism of vulgar Christianity, my personal "Christo-Satanism" should be given serious thought by the Enlightened Few, the Pneumatics, the 1% Outlaws. The Light Bringer must be rehabilitated, beacause if not, the All of it simply doesn't make sense: true Catholicism is necessarily Meta Catholicism.
  ...
  You can NOT enter black hole. It's impossible. This follows immediately from general relativity theory. Proof: for an object moving let' say (along a straight line) towards a black hole, for any arbitrarily chosen distance it has laid behind itself, the reaining distance is ifinite. CHALLENGE! To all physicists,cosmologists and mathematicians of theworld: disprove THIS if you can. I think not. (Even Stephen Hawking failed tho see the obvious!)you can. I think not. (Even Stephen Hawking failed to see the obvious!)

  My philosophy

  My poetry in French:

  Poétudes

  My poetry in German:

  Fremde Gedichte

  And: reciprocity: for mutual benefit, you will do me a favor promoting your own blog on mine!

  Yours,

  - Peter Ingestad, Sweden

  SvaraRadera
 2. What brings you to my blog, I asked, and then I saw what blogs you follow and I understood I'm a speck of dust in the universe. Fair enough.

  SvaraRadera