(foto David Dickson)

lördag 9 oktober 2010

VETENSKAP: ADHD - är frågan om dess orsaker avgjord?

Är ADHD genetiskt betingat? Ett brittiskt forskarlag har ställt sig den frågan och menar att man har funnit definitiva tecken som tyder på det. I en försöksgrupp har man funnit en hög andel av vad man kallar "large, rare chromosomal deletions and duplications ... (CNV)" som kan kopplas till ADHD. Rapporten publiceras i tidskriften The Lancet och citerades i bl. a. Svenska Dagbladet den 30 september 2010. Så här summerar det brittiska forskarlaget sina slutsatser: "Our findings provide genetic evidence of an increased rate of large CNVs in individuals with ADHD and suggest that ADHD is not purely a social construct"  (The Lancet, Early Online Publication, 30 September 2010).

I Svenska Dagbladets och andra svenska tidningars rapportering talar rubrikerna om "trasiga gener" som orsaken till ADHD. Forskargruppen är något försiktigare, men menar att ett genetiskt samband finns. Man har jämfört med en kontrollgrupp utan ADHD, i vilken man funnit en lägre förekomst av de förändrade generna. I Svenska Dagbladets sakkunnigkommentar ges intrycket att forskningen nu slutgiltigt har besvarat hur man ska betrakta ADHD från föräldraperspektiv, skola och läkare.

Dock saknas så här långt forskning kring vilka andra inriktningar på personligheten de aktuella genförändringarna kan ge. Är effekten av denna genförändring alltid personlighetsstörande? Är effekten av denna genförändring någonsin av positiv art? För att bedöma betydelsen av miljö, uppfostran och sociala faktorer behöver forskningen ställa dessa frågor. I presskommentarerna nämns att de förändringar som kan kopplas till ADHD även har samband med autism och schizofreni, eftersom "det tycks ...  finnas en gemensam biologisk bas för flera av dessa störningar". Här blir de forskarrapporter intressanta som nyligen funnit att schizofreni och kreativitet kan ha ett genetiskt samband. Det blir därför spännande att se hur ADHD-forskningen går vidare.

Länk till The Lancets sammanfattning av forskarrapporten:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%2961109-9/abstract

Länk till Svenska Dagbladet 30 september 2010, "ADHD orsakas av 'trasiga' gener":
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/adhd-orsakas-av-trasiga-gener_5425789.svd

Länk till kommentar på University of Cardiff's hemsida:
http://medicine.cf.ac.uk/en/news/first-genetic-link-adhd-revealed/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar