(foto David Dickson)

söndag 17 oktober 2010

OPERA: Aktuellt om tradition och nyskapande i operagenren

2010 10 17

Vadstenaakademien arbetar för att visa vad som händer i operagenren. Samtidigt griper man in i det händelseförloppet. Man skapar själv ny opera och man samlar forskare, aktiva operaskapare, sångare och skådespelare till seminarier som inspirerar till nytt operaskapande, både i traditionella och nya riktningar. I början av december 2010 kommer man att ge en tredagars spetsutbildning för aktiva sångare i barockgenren, vilket är ett exempel på hur man skapar kvalité i traditionen. Den 24 september 2010 höll man ett seminarium med titeln ”Re-imagining Opera”, nu med fokus på att finna nya vägar för operaskapande.

På seminariet, som introducerades av Nils Spangenberg, var opera på skärm - digitalt, filmat och TV-sänt - en av de vägar för nyskapande som undersöktes. En annan var de kortoperor eller situationsoperor som utvecklats i Holland av regissören Anthony Heidweiller, en av föredragshållarna på seminariet.

I de utdrag som publicerats på Vadstenaakademiens hemsida framgår en av de stora skiljelinjer som finns idag i skapandet av ny opera - den mellan scenopera och skärmopera. Medan scenoperan, som Folkoperans VD Pia Kronqvist säger i sitt föredrag, anses ge en kommunikation ”från hjärta till hjärta”, ger skärmoperan, med den ofrånkomliga distans som mikrofonen skapar, nya möjligheter till sånglig variation och även kommunikationsvägar till helt nya publikgrupper.

På ömse sidor om denna skiljelinje skapas såväl traditionell som ny opera. Scenoperan i Holland gör situationsopera med föreställningar på några minuter att spelas upp i butiker, på torg, i bussar och tunnelbana. Samtidigt skapar skärmoperan olika föreställningstyper från dagens direktsända Metropolitanvisningar till rena animerade digitaloperor.

I föredragen från seminariet ”Re-imagining Opera” anar man en polemik föredragshållarna emellan. Skärmoperans företrädare tycks se en viss bakåtsträvan i scenoperans fasthållande vid den direkta publikkontakten med de speciella röstkrav som ställs för att omickad nå ut över stora auditorier. Samtidigt uttrycker Pia Kronqvist troligen en grundmurad åsikt hos många av scenoperans företrädare när hon menar att vissa uttryck på skärm lätt kan bli ”löjliga”.

Själv ser jag möjligheter till en upplösning av den här skiljelinjen. Spangenberg själv använde t.ex. digital bildteknik på den traditionella operascenen i sommarens föreställning Starcross’d Lovers i Vadstena. Scenopera kan helt klart pröva nya grepp i sin dramaturgi genom att införliva film, video och digitala media i scenframställningen. Tillsammans med situationsopera likt den Holländska öppnar detta intressanta kombinationsmöjligheter i operaskapandet.


Videoklippen från seminariet ”Re-imagining Opera” finns på följande länk:
http://www.vadstena-akademien.org/?pid=14c8604c0c32eb&lid=14c861de4cd4dc

Information om utbildningen för barocksångare hittas här:
http://www.vadstena-akademien.org/?pid=14caee6661af68

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar